Podstawowe różnice w umowach kredytowych

W większości wypadków o zdobywaniu ponadprogramowych środków pieniężnych na zasadzie wierzytelności mówi się że jest to zapożyczenie bądź kredyt. Tymczasem warto rozdzielić te dwa pojęcia - przypisując im w związku z tym podmioty u których ubiegamy się o zastrzyk finansowy.

W rzeczywistości o pożyczkę staramy się wyłącznie w instytucjach pozabankowych - zwykle są to prywatne przedsiębiorstwa lub jednostki posiadające wystarczający kapitał. Porozumienie wiąże w oparciu o KC. Z kolei jeżeli mowa o kredytach - powinniśmy wiązać z tym wyrażeniem jedynie banki i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe funkcjonujące w oparciu o prawo bankowe. W tym wypadku pieniądze na kredyt realizowane są ze środków zdeponowanych przez innych klientów.

Często na przeszkodzie uzyskania kredytu w banku staje identyczna kwestia. Banki muszą mieć pojęcie na jaki cel potrzebne są nam pieniądze o które się ubiegamy i lubią posiadać wgląd do realizacji naszego zamysłu kredytowego. Jeżeli mowa o pożyczkach w innych instytucjach - nie musimy podawać celu realizowania wierzytelności. Ponadto pieniądze mogą zostać wydane nam w postaci gotówki bądź przelewu bankowego. Platforma bankowa natomiast oparta jest tylko na przelewach na podany rachunek rozliczeniowy wierzyciela.

W jaki sposób są tworzone umowy w obu postaciach świadczenia usług kredytowych? Wypada zacząć od tego, że umowy różnią się od siebie w dużej mierze. Umowa o pożyczkę może być spisana ewentualnie zawarta w formie ustnej ale wyłącznie poniżej 500zł. Obie strony mają tu bardzo duże pole do negocjacji, bo spisując umowę możemy określić również termin oddania całej wierzytelności jak i cenę kompletnej pożyczki. Na dodatek kredytodawca nie analizuje swojego wierzyciela w Biurze Informacji Kredytowej. W taki sposób zapożyczenie daje znaczące pole manewru i autonomię.

Kredyt który udziela nam bank jest regulowany podpisywaną przez obie strony w umowie, pod rygorem zerwania w sytuacji niedotrzymania warunków z jednej ze stron. W momencie podpisywania umowy definiowane są reguły i termin uregulowania całego zobowiązania, oraz tak istotne elementy jak prowizje i odsetki. Na umowie początkowej znajdują się też reguły zmian warunków tejże umowy.